INFORMASJON

LEIETIDSROM

Lokalet kan leies fra kl 0900 til kl 2230.

Leietiden er fra du får tilgang til lokalet til man skal ha ryddet og være ute av lokalet.

LEIEN INKLUDERER

 • Tilgang til kjøkken med oppvaskmaskin, kaffetrakter, kjølerom, fryser og komfyr.

 • Noe kasseroller/kjøkkenutstyr

 • Dekketøy.

 • 15 bord

 • 40 stoler

 • Tripptrappstoler

 • Barnestoler

 • Prosjektor og lerret

BETINGELSER

 • Vi leier ikke ut til fest, da lokalet skal være tom og ferdig ryddet innen kl 22.30.

 • Vi leier ikke ut lenger frem i tid enn 2 år og har ikke venteliste.

COVID 19 / SMITTEVERN

Ved arrangementer som konfirmasjon, barnebursdag, feiringer av ulike dager o.l. kreves det en ansvarlig arrangør.

Leietaker av lokalet er arrangør for arrangementet.

 

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.

 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet

 • å følge relevante standarder om smittevern

 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

For utfyldene informasjon se FHI sine sider.

Tips:

 • Antall personer i lokalet er max 40 personer eller i henhold til gjeldende smittevernsregler.

 • Lokalet har gode toalettfasiliteter, men vi anbefaler arrangøren om også å ha antibac tilgjengelig i lokalet.

Leietaker/arrangør er ansvarlig for å rydde etter seg etter endt leieforholdet iht informasjon/leie avtale, men som en del av vårt smittevern som utleier, utfører vi grunndig vask etter hver utleie.